O Zlatém Špendlíku

Propichujeme bubliny lží.

Spojujeme se na obranu svobody.

Utváříme jednotu, protože v jednotě je síla.

Řešíme příčiny a ne následky.

Desatero

Zlatého špendlíku

1.

Zakroč proti omezování vlastní svobody.

2.

Chraň své soukromí a soukromí své rodiny.

3.

Zastaň se slabších jako jsou děti, staří lidé a nemocní.

4.

Braň své právo rozhodnout se o svém životě.

5.

Respektuj způsob života druhých.

6.

Vyjádři se beze strachu, zveřejni svůj názor.

7.

Vystup proti jedné ideologii nepřipouštějící jiný názor.

8.

Nedovol, aby s Tebou někdo nakládal jako s věcí.

9.

Postav se všem snahám Tě ponižovat nebo vyčleňovat ze společnosti.

10.

Bojuj proti diskriminaci a segregaci lidí.

Celý dokument ke stažení

14 hodnot Zlatého špendlíku: moudrost, pravda, radost, spravedlnost, píle, síla, věrnot, láska, pokora, čest, šlechetnost, statečnost, zdraví, jednota