Společenství Zlatý špendlík

vloženo: 27. 10. 2022

Společenství Zlatý špendlík vzniklo v době covidových restrikcí jako společenská reakce na krácení svobod a pokus o probuzení občanské hybné síly vůči protiústavním nařízením ze strany tehdejší vlády i dalších institucí. I po úplném skončení všech restrikcí se však ukázalo, že jádro společenství Zlatých špendlíků je překvapivě silně spojené a tak bylo zcela přirozeně rozhodnuto v rámci této pospolitosti pokračovat.

V současnosti nabývá Zlatý špendlík podobu iniciačního společenství, které motivuje k seberealizaci v rámci společných hodnot, zájmů a vztahů s jasnějšími pravidly a strukturou.Česká republika je rozdělena do Jednot sestávajících z jejich jednotlivých svazů. Každou Jednotu má na starosti koordinátor, stejně jako každý Svaz.

Stěžejním pilířem a hlavním důvodem současné existence Zlatého špendlíku je aktivní občanská pospolitost mimo politické nebo úzce specializované zájmové struktury. Tvář tohoto společenství je různorodá a svobodná, základní vymezenou linií je 5 tematických pilířů - pospolitost, souvislosti, kořeny, životospráva a krajina a ideálem je 14 hodnot lidství.

Zlatý Špendlík je nadstranický a nadpolitický. Náplní jeho činnosti je sdružování podobně nastavených lidí, organizování společenských, sportovních, vzdělávacích či občansky angažovaných akcí a přednášek. Je založen na komunitním setkávání, podporuje zodpovědnost jednotlivce za sebe i jeho podíl na stavu naší společnosti, země i krajiny, inspiruje k lidskosti, sebevědomí, lásce, hrdosti i soběstačnosti.

Zlatý Špendlík je ryze duševní, myšlenkové podstaty a jako takový nemá žádnou právní subjektivitu. Z důvodů praktických a organizačních potřeb byl zřízen Spolek na podporu Zlatého Špendlíku, do nějž se podporovatelé mohou dobrovolně přihlásit, stát se jeho členy a tím se aktivněji podílet na podpoře společenství, jeho fungování ii financování.

Pro bližší informace kontaktujte koordinátora Zlatého špendlíku v místě Vašeho bydliště a domluvte se s ním na setkání.

Zpravodajství bez cenzury

Nejbližší akce

 

 V červnu proběhl 
 dětský den v Křinci - 3. ročník 
 zde malá ochutnávka

 
   

Svět je jen takový, jaký si ho uděláme.

Spojujeme se!