Právo na ODPOR!

Prohlášení NEJSME NEMOCNÍ!
DESATERO ke stažení zde.

Nejbližší setkání
24. září 2021, pátek – Strakonice
Plán akcí zde.

 

Občané Čech, Moravy a Slezska, sjednoťme se proti politické zdravotní diktatuře. Obnovme normální smysluplný život bez nesmyslných plošných uzávěr, dejme právo dětem chodit do školy bez roušek, testů a očkování. Nikdo nesmí být k ničemu z toho nucen! Vyhoďme vládní překupníky vakcín a testů ze zkorumpovaných sedel. Zabraňme falešným elitám v ponižovaní, omezování a okrádání lidí. Nenechme si šlapat na hlavu! Když selže stát a ochrana práva, Listina základních práv a svobod nám dává právo chránit demokratický právní stát odporem proti jakékoli totalitě a zvůli, včetně totality zdravotní diktatury.

Čl. 23 Listiny přímo říká:

„Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený Listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny.“

Využijme ho a buďme připraveni pozvednout se na obranu Ústavy a na ODPOR!

 

Přidejte se k nám

Přidejte se pouze ti, kteří jste v případě potřeby ochotni za námi stát – vaše jména a emaily budou jen pro naši potřebu komunikace.

 

Nejsme nemocní! DESATERO

1. Zakroč proti omezování vlastní svobody.
2. Chraň své soukromí a soukromí své rodiny.
3. Zastaň se slabších jako jsou děti, staří lidé a nemocní.
4. Braň své právo rozhodnout se o svém životě.
5. Respektuj způsob života druhých.
6. Vyjádři se beze strachu, zveřejni svůj názor.
7. Vystup proti jediné ideologii nepřipouštějící jiný názor.
8. Nedovol, aby s Tebou někdo nakládal jako s věcí.
9. Postav se všem snahám Tě ponižovat nebo vyčleňovat ze společnosti.
10. Bojuj proti diskriminaci a segregaci lidí.
 
 

 

 

Informace

Kde nás najdete, místa, mapy.
typewriter_thumb-394-270
Prohlášení, oficiality
Videa, fotky, mediální výstupy
Fotky z akcí
Přesunout se na začátek