Co znamená „zlatý špendlík“

Lidé ve zlatém špendlíku se nedají obecně napěchovat do jakékoliv kategorie, kromě toho, že je spojuje touha po svobodě a rozumu. Jsou to lidé různého věku, různých profesí a různých občanských spekter. V současné době je jich 15 000. Za aktivitou stojím já a mí přátelé, kteří s tím zdarma pomáhají (např. IT, videa etc.). Jsou to většinou vzdělaní a úspěšní lidé. Nicméně strategie, čelo a “tah na branku” stojí především na mně. Dále se připojují motorkáři z různých kruhů, kteří mě doprovodí po republice a zajistí podívanou i bezpečnost pro účastníky.

Nestojí za tím ŽÁDNÁ politická strana nebo finanční skupina, i když mají všichni možnost se připojit bez možnosti cokoliv zásadního ovlivnit či toho nějak zneužít. Cílem žlutého špendlíku je dát politikům jasně na srozuměnou, že se probouzí mimopolitická síla občanů, dát jim aktivně najevo, že překračují své kompetence, popřípadě tomu nějakými aktivitami v budoucnu zabránit. Jakým způsobem a strategií jsem schopen určit až třeba po měsíci “svolávání” špendlíků, tedy dle počtu zúčastněných, nespokojených s vývojem situace kolem práv, svobod a rozumu.

Na vše poptávám odborné týmy (včetně právníků a lékařů), abych se nedopustil nějakých hloupých a zbytečných chyb. Budu šťastný, když politici uvidí probouzení takové síly, že na to zareagují krocením své drzosti vůči občanům, aniž by muselo dojít k jinému způsobu nátlaku.

Modlím se za to.

Síla má být kultivovaná, odkazuji se při tom na 14 hodnot lidství a vznešenost našich heraldických zvířat. Tyto hodnoty zní: moudrost, zdraví, pravda, jednota, radost, píle, čest, statečnost, spravedlnost, šlechetnost, pokora, věrnost, síla a láska. Zdůrazňuji je na každém setkání s občany. Chceme je nejen bránit, ale i vzkřísit a žít.

To je vše, co k tomu zatím dokážu říci.

V úctě a s pozdravem

Daniel Landa

Co znamená „zlatý špendlík“
Přesunout se na začátek