Dokumenty

Vystrašiť mutací a napíchat! Poslechněte si dramatizaci nahrávky, která ukazuje, jak Babiš řídí pandemii

Markéta Dobiášová 1. října 2021 • 15:00 Zdroj: https://www.reflex.cz/clanek/reportaze/109495/vystrasit-mutaci-a-napichat-poslechnete-si-dramatizaci-nahravky-ktera-ukazuje-jak-babis-ridi-pandemii.html Originální dokument ke stažení v pdf. Video také online na odkazu z webu Reflexu nebo do offline ke stažení zde.   Babiš křičí na úředníky, jak mají postupovat v pandemii. Dramatizace tajné nahrávky z jednání premiéra dokazuje, kdo a jak v Česku řídí pandemii Časopis Reflex získal unikátní neveřejnou nahrávku, […]

Manuál při poskytování služeb: bezinfekčnost

Autor prolibertate Zveřejněno dne 24 října, 2021 (ke stažení a pro tisk zde, kopie dokumentů na zlatyspendlik.cz zde a zde) Originální dokument ke stažení v pdf. Zdroj: https://www.prolibertate.cz/2021/10/manual-pri-poskytovani-sluzeb-prokazovani-bezinfekcnosti/ Pro poskytovatele služeb: Tento dokument vytiskněte oboustranně a umístěte viditelně tak, aby byl neustále k dispozici Vašemu personálu i Vašim zákazníkům (u vstupu, na nástěnku, na stůl apod.). […]

NSS se bude zabývat „rouškovým“ opatřením

Autor prolibertate Zveřejněno dne 25 října, 2021 Zdroj:  https://www.prolibertate.cz/2021/10/nss-se-bude-zabyvat-rouskovym-opatrenim/ Originální dokument ke stažení v pdf. (celý text podání najdete zde a kopie na zlatyspendlik.cz zde. )   Dnes jsme k Nejvyššímu správnímu soudu podali návrh na zrušení dalšího mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví – tentokrát jde o MO č. j. MZDR 15757/2020-60/MIN/KAN, které nám všem ukládá […]

VÝSTRAHA!!

Dokument ke stažení v pdf VÝSTRAHA!! S odkazem na • mezinárodně-právní závazky České republiky, • trestní zákoník České republiky, • principy mezinárodního práva trestního, formulované již Norimberským tribunálem, • Českou republikou vydávaná a státní mocí vynucovaná obecně závazná protipandemická opatření, které vedou zcela zjevně k DISKRIMINACI skupin osob ve školství, v zaměstnání i v ostatních […]

Výzva lékařů a odborníků zabývajících se problematikou nemoci Covid-19 update, připojili se další lékaři

Preambule: Tato výzva je výsledkem konsensu lékařů praktických oborů i zástupců z akademických řad. Je pokračováním petice, která byla přednesena petičnímu výboru parlamentu v dubnu 2021 a poté ignorována. Jako lékaři, odborníci jiných specializací a občané cítíme povinnost vyjádřit se ke koronavirové krizi, která těžce dopadla na naši zemi. Jsme si plně vědomi vážnosti situace i […]

ENGLIS VERSION: Appeal from Medical Doctors and Experts Dealing with the Issues Associated with the disease Covid-19

Preamble: This appeal is a result of consensus of practising medical doctors and also representatives from academia. It is the continuation of a petition presented to the parliament petition committee in April 2021 and then duly ignored by that same parliament. As medical practitioners, experts in their own specialized fields and citizens we feel responsibility […]

Nejsme nemocní! DESATERO.

NEJSME NEMOCNÍ! DESATERO   Zakroč proti omezování vlastní svobody. (čl. 8 Listiny základních práv a svobod – Osobní svoboda je zaručena.) Nepřipusťme právo cestovat, navštěvovat restaurace či divadla jen pro lidi s covid- pasem Nepřipusťme nové zákazy vycházení, zákazy návštěv příbuzných v jiném okrese či domovech pro seniory   Chraň své soukromí a soukromí své […]

Co znamená „zlatý špendlík“

Lidé ve zlatém špendlíku se nedají obecně napěchovat do jakékoliv kategorie, kromě toho, že je spojuje touha po svobodě a rozumu. Jsou to lidé různého věku, různých profesí a různých občanských spekter. V současné době je jich 15 000. Za aktivitou stojím já a mí přátelé, kteří s tím zdarma pomáhají (např. IT, videa etc.). […]

DEKLARACE PRÁVNÍKŮ OBYČEJNÉHO ŽIVOTA Z ČECH, MORAVY A SLEZSKA

PDF ke stažení zde. ______________________ Autor Tomáš Nielsen Zveřejněno dne 31. srpna, 2021 Česká republika už není právním státem. Jsme připraveni i nadále bránit důstojnost každého z nás Nepřetržitě už více než rok jsou v souvislosti s výskytem a šířením viru SARS-Cov-2 hrubě porušovány základní principy demokratického právního státu. Dochází k nátlakovému rozdělování společnosti, kolektivů, […]

Přesunout se na začátek