Co je Zlatý Špendlík

vloženo: 27. 10. 2022

Společenství Zlatý špendlík vzniklo v době covidových restrikcí jako společenská reakce na krácení svobod a pokus o probuzení občanské hybné síly vůči protiústavním nařízením ze strany tehdejší vlády i dalších institucí. I po úplném skončení všech restrikcí se však ukázalo, že jádro společenství Zlatých špendlíků je překvapivě silně spojené a tak bylo zcela přirozeně rozhodnuto v rámci této pospolitosti pokračovat.

V současnosti nabývá Zlatý špendlík podobu občanské organizace s jasnějšími pravidly a pevnou organizační strukturou. Česká republika je rozdělena do Jednot sestávajících z jejich jednotlivých svazů. Každou Jednotu má na starosti koordinátor, stejně jako každý Svaz.

Stěžejním pilířem a hlavním důvodem současné existence Zlatého špendlíku je aktivní občanská pospolitost mimo politické nebo úzce specializované zájmové struktury. Tvář této skupiny je různorodá a svobodná, základní vymezenou linií je pět tematických pilířů (pospolitost, souvislosti, kořeny, životospráva a krajina), ideálem je 14 hodnot lidství

Zlatý Špendlík je nadstranický a nadpolitický. Náplní jeho činnosti je sdružování podobně nastavených lidí, organizování společenských, sportovních, vzdělávacích či občansky angažovaných akcí a přednášek. Je založen na komunitním setkávání, podporuje zodpovědnost jednotlivce za sebe i jeho podíl na stavu naší společnosti, země i krajiny, inspiruje k lidskosti, sebevědomí, lásce, hrdosti i soběstačnosti.

Zlatý Špendlík je ryze duševní, myšlenkové podstaty a jako takový nemá žádnou právní subjektivitu. Z důvodů praktických a organizačních potřeb byl zřízen Spolek na podporu Zlatého Špendlíku, do nějž se podporovatelé mohou dobrovolně zapsat, stát se jeho členy a tím se aktivněji podílet na jeho fungování i financování.

Pro bližší informace kontaktujte koordinátora ZŠ v místě Vašeho bydliště a domluvte se s ním na setkání.

Zpravodajství bez cenzury

Obrozenecké listy / září 2023

27. 09. 2023

Daniel Landa, Obrozenci 2.0, Petr Robejšek, tito a další zajímaví přispěvatelé se zajímavými články v Obrozeneckých listech na Vás čekají v novém vydání ...

Setkání folkařů na Splavě

18. 09. 2023

V sobotu 9.9 proběhla akce v České Třebové s názvem Setkání folkařů na Splavě se Zlatým špendlíkem a Obrozenci 2.0.

Nejbližší akce

 

 Video z akce - Kosí potok !  

 
 

 
     

Svět je jen takový, jaký si ho uděláme.

Spojujeme se!